Rekrytering & Ledarskap AB

Det är individerna som skapar resultat. Det som avgör är relevant erfarenhet, rätt personliga egenskaper och god motivation. Det krävs också en bra matchning mellan företagskultur och individ. Vi vet hur man hittar de bästa kandidaterna och hur man bedömer personlighet. Bättre kompetens - helt enkelt!

Rekrytering & Ledarskap AB har gedigen erfarenhet av Executive Search/headhunting av nyckelpersoner och av strategiskt och operativt ledarskap. Det kan också gälla annonsrekrytering eller personbedömningar/second opinion. Ett bra perspektiv på den egna personligheten är också en bra grund för att fokusera på den egna ledarrollen genom om individuell ledarutveckling.

Rekrytering & Ledarskaps affärsidé är att skapa snabba, hållbara och värdeskapande lösningar beträffande kompetensförsörjning, ledarskap och organisation.

Rekrytering & ledarskap AB