Rekrytering

Vi väljer tillsammans den eller de rekryteringskanaler som är bäst avpassade för uppdraget.
Personbedömning med vetenskapligt erkända testinstrument är en självklar del av alla rekryteringsprocesser.

  • Aktiv sökprocess/headhunting är den säkraste metoden för att attrahera de bästa kandidaterna, om det rör sig om en ledar- eller nyckelbefattning. Det finns belägg för att ca 85 % av alla kvalificerade befattningshavare, är beredda att överväga alternativ som stämmer med deras karriärplan, trots att bara en mycket liten del är aktivt sökande.
  • Annonsrekrytering kan ibland vara ett bra komplement eller alternativ för vissa befattningar för att snabbt nå ut brett med en begränsad tidsinstas.
  • Djupintervjuer/Second opinion: När ni redan har ett antal bra slutkandidater får ni ett bättre beslutsunderlag genom att utvärderas slutkandidaterna systematiskt. Det kan gälla interna rekryteringar eller kandidater från erat eget nätverket. Vi utgår från kravprofilen och vetenskapligt beprövade testverktyg när vi genomför den fördjupade personbedömningen.