GDPR

Rekrytering & Ledarskap AB arbetar huvudsakligen med aktiva sökprocesser. För att kunna göra detta lagras kontaktuppgifter,samt i förekommande fall CVn från kandidater som vi tidigare varit i kontakt med alternativt som aktivt kontaktat oss, i syfte att bibehålla kontakten för aktuella och framtida uppdrag. Vi kartlägger också relevanta kandidater för aktuella sökuppdrag i syfte att utvärdera matchningen mellan det aktuella uppdraget och kandiatens bakgrund för en eventuell kontakt.

Personer som vi varit i kontakt med som inte önskar att vi sparar uppgifter om namn och/eller andra kontaktuppgifter är välkomna att meddela per telefon eller e-post.