HR-strategier

Vi kan vara bollplank och resurs i det långsiktiga arbetet med bl a

  • Kompetens- och ledarförsörjningsstrategier
  • Hälsostrategier
  • Uppsägning/Omställnings- och avvecklingsprocesser
  • Mötes- och beslutsstrukturer
  • Krisberedskap och hantering m.m